algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Aangepast op 26 maart 2024

  1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop- en aankoopovereenkomsten gesloten met Folie à Trois ("wij" of "ons") door elke bezoeker van deze website, hierna aangeduid als de "klant".

1.1 Identiteit van het Bedrijf

Folie à Trois BV Nieuwenbos 75 1702 Groot-Bijgaarden België BTW-nummer: BE0746619193 E-mail: contact@foliewholesale.com Medeoprichters: Beeckman Luna & Quiddoes Shaïna

  1. Bestellingen

2.1 Overeenkomst Sluiting

Een overeenkomst wordt als geldig beschouwd wanneer een bestelling is geplaatst en de betaling is voltooid, of wanneer een bestelling is gecommuniceerd via e-mail.

  1. Aansprakelijkheid

3.1 Productgarantie

Wij garanderen dat de producten die wij leveren voldoen aan de normen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals redelijkerwijs bedoeld door beide partijen onder de koopovereenkomst. Deze garantie geldt ook voor de fabrieksgarantie voor het product.

3.2 Inspectie van Geleverde Goederen

De klant is verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebreken, afwijkingen of onvolledige leveringen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan contact@foliewholesale.com binnen 10 kalenderdagen na ontvangst. Het niet melden binnen deze termijn zal ons vrijwaren van aansprakelijkheid.

Houd er rekening mee dat het originele label intact moet blijven voor retouren; het verwijderen van het label maakt het artikel ongeschikt voor terugbetaling.

3.3 Beperkingen van Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is niet van toepassing indien:

A) De klant de geleverde goederen zelf heeft gewijzigd, gerepareerd of verwerkt of door derden heeft laten verwerken.

B) De geleverde goederen zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, verkeerd gebruik of gebruik in strijd met onze verstrekte instructies en/of de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

  1. Herroepingsrecht

4.1 Retour- en Terugbetalingsbeleid

Klanten die een retour willen initiëren of een terugbetaling willen aanvragen, moeten zich houden aan ons retour- en omruilbeleid.

Om een retour te initiëren, moet de klant ons binnen 10 kalenderdagen na ontvangst op de hoogte stellen via e-mail (contact@foliewholesale.com). De maximale retourperiode is 14 kalenderdagen. Het niet retourneren van het artikel binnen 14 kalenderdagen na ontvangst zal resulteren in de kosten van het verzendlabel, die worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag.

Houd er rekening mee dat producten die zijn gekocht als B2B-partners doorgaans niet in aanmerking komen voor retouren.

  1. Betaling

5.1 Veilige Betaling

Alle betalingen worden veilig verwerkt via elektronische platforms. Betalingsmogelijkheden omvatten Visa, BanContact/MisterCash, Mollie of bankoverschrijving. Bestellingen worden pas verwerkt nadat de betaling succesvol is voltooid.

  1. Uitvoering / Verzending

6.1 Orderverwerking

Wij verwerken normaal gesproken bestellingen onmiddellijk na bevestiging van de betaling. Voor pre-orders kan de uitvoeringsperiode echter variëren. Na bevestiging via een vooruitbetaling van 40%, worden de artikelen in productie genomen. De productietijd wordt aan de klant meegedeeld. Houd er rekening mee dat wij niet aansprakelijk zijn voor vertragingen in de productie als gevolg van onvoorziene omstandigheden. Dergelijke vertragingen vormen geen grond voor annulering van de pre-order of restitutie

 

6.2 Adresverificatie

Klanten zijn verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en volledigheid van hun verzendadres. Onjuiste of onvolledige adressen die resulteren in retourzendingen van de bestelling zullen leiden tot een compensatievergoeding van € 4,95 (BE), die in rekening wordt gebracht voor het nieuwe verzendlabel voor nationale bestellingen. Dit geldt zowel voor terugbetalingen als voor opnieuw verzenden in dergelijke gevallen. Bovendien is er geen compensatie beschikbaar als een pakket niet wordt opgehaald bij het postkantoor en naar ons wordt teruggestuurd.

6.3 Annulering van Bestellingen

Wij bieden geen compensatie voor geannuleerde items, en wij zijn niet verantwoordelijk voor producten die al aan uw klanten zijn verkocht, aangezien wij niet opereren als een dropshippingbedrijf.

7. Doorverkoop

7.1 Geschiktheid van Wederverkopers voor Inclusie op de Folie à Trois-website

7.1.1 Gebruik van de Naam Folie à Trois: Wederverkopers die op de Folie à Trois-website (www.folieatroisshop.com) als verkooppunt willen worden vermeld, moeten producten verkopen onder de naam "Folie à Trois" in overeenstemming met dit beleid.

7.1.2 Richtlijnen voor Prijzen: Wederverkopers moeten Folie à Trois-producten verkopen binnen de prijsklasse zoals gedefinieerd door het bedrijf, wat doorgaans een markering omvat die varieert van 2,5 tot 3,5 keer de kostprijs van het bedrijf. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om specifieke prijsrichtlijnen te verstrekken.

7.1.3 Brandingvereisten: Wederverkopers moeten de officiële Folie à Trois-branding gebruiken, inclusief logo's, handelsmerken en andere visuele elementen, zoals door het bedrijf verstrekt. Elk gebruik van de branding van het bedrijf moet in overeenstemming zijn met de richtlijnen voor branding van het bedrijf.

7.2 Niet-Naleving en Verwijdering

7.2.1 Niet-Naleving: Als een Wederverkoper niet voldoet aan de prijsstelling, branding of andere vereisten zoals uiteengezet in dit beleid, komen ze niet in aanmerking om als verkooppunt op de Folie à Trois-website te worden vermeld.

7.2.2 Verwijdering: Het bedrijf behoudt zich het recht voor om elke Wederverkoper van de lijst met aanbevolen verkooppunten op de Folie à Trois-website te verwijderen als ze niet voldoen aan de vereisten zoals uiteengezet in dit beleid.

7.3 Inspectierechten

7.3.1 Inspectie: Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de winkels, websites of verkoopkanalen van Wederverkopers naar eigen goeddunken te inspecteren om te controleren op naleving van dit beleid.

7.3.2 Kennisgeving van Inspectie: Het bedrijf zal redelijke inspanningen leveren om Wederverkopers van tevoren op de hoogte te stellen van inspecties, maar behoudt zich het recht voor om onaangekondigde inspecties uit te voeren indien de omstandigheden dit rechtvaardigen.

Beperking van Doorverkoop 8.1 Verbod op Doorverkoop op Marktplaatsen

De klant erkent en stemt ermee in dat onze producten bedoeld zijn voor doorverkoop via geautoriseerde eigen kanalen en niet geautoriseerd zijn voor doorverkoop op online marktplaatsen zoals Amazon, Bol.com of andere soortgelijke platforms, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Folie à Trois.

8.2 Niet-geautoriseerde Doorverkoop

Elke niet-geautoriseerde doorverkoop van onze producten op verboden marktplaatsen vormt een schending van deze overeenkomst en kan leiden tot beëindiging van de account van de klant en juridische stappen, inclusief maar niet beperkt tot vorderingen tot schadevergoeding en voorlopige voorzieningen.

8.3 Goedkeuring voor Doorverkoop op Marktplaatsen

Klanten die goedkeuring zoeken voor doorverkoop op beperkte marktplaatsen moeten een schriftelijk verzoek bij ons indienen voor goedkeuring. Goedkeuring, indien verleend, is onderworpen aan specifieke voorwaarden zoals uiteengezet in een afzonderlijke overeenkomst tussen de klant en Folie à Trois.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, bevestigt de klant hun begrip van en naleving van deze beperking op doorverkoop van onze producten op verboden online marktplaatsen.

9. Gebruik van afbeeldingen en merkverpakkingen

9.1 Geautoriseerde Verkoop Onder de Eigen Naam van de Koper

Kopers zijn gemachtigd om onze producten onder hun eigen bedrijfs- of merknaam te verkopen. Kopers die echter onder hun eigen merknaam verkopen, zijn strikt verboden om onze auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen, logo's of merkverpakkingen te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot marketing, promotie of doorverkoop, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Folie à Trois.

9.2 Auteursrechtbescherming

Elke inbreuk op ons auteursrecht, inclusief het ongeoorloofde gebruik van onze afbeeldingen, logo's of merkverpakkingen, wordt ernstig genomen. We behouden ons het recht voor om juridische stappen te ondernemen, schadevergoeding te eisen en onze intellectuele eigendomsrechten tot het uiterste te handhaven toegestaan door de wet in reactie op dergelijke schendingen.

9.3 Verzoek om Autorisatie voor Afbeeldingengebruik

Kopers die onze afbeeldingen, logo's of merkverpakkingen willen gebruiken voor promotionele of doorverkoopdoeleinden zonder onder onze merknaam te verkopen, moeten een schriftelijk verzoek bij ons indienen voor autorisatie. Autorisatie, indien verleend, is onderhevig aan specifieke voorwaarden zoals uiteengezet in een aparte overeenkomst tussen de koper en Folie à Trois. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, bevestigen kopers hun begrip van en naleving van deze beperkingen op het gebruik van onze auteursrechtelijk beschermde inhoud en merkmaterialen.

10.1 Kortingsaanbieding

Voor aanzienlijke bestellingen bieden we een cashback-incentive aan in de vorm van vouchers. Hier is een overzicht van hoe het werkt: bij verkoop van meer dan €5.000, ontvangt u een coupon van €150 voor uw volgende aankoop. Als uw verkoop €7.500 overschrijdt, ontvangt u een coupon van €250, en voor verkoop van meer dan €10.000, ontvangt u €500.

Let op: deze incentive wordt alleen verstrekt in de vorm van een voucher en wordt niet uitgegeven als echt geld.

10.2 Inwisseling van Vouchers

Vouchers die zijn verdiend via de cashback-incentive kunnen worden ingewisseld voor toekomstige aankopen op ons platform. Ze kunnen niet worden omgezet in contanten of overgedragen aan derden.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, bevestigt de klant hun begrip van en naleving van het beleid inzake de cashback-incentive.

11. Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgische recht.

12. Bindende Overeenkomst

Door een elektronische bestelling voor producten te plaatsen, verklaart de klant hun akkoord met deze algemene voorwaarden, die in alle omstandigheden bindend zijn.