algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

  1. Inleiding

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop- en aankoopovereenkomsten gesloten met Folie à Trois ("wij" of "ons") door elke bezoeker van deze website, hierna aangeduid als de "klant".

1.1 Identiteit van het Bedrijf

Folie à Trois BV Nieuwenbos 75 1702 Groot-Bijgaarden België BTW-nummer: BE0746619193 E-mail: contact@foliewholesale.com Medeoprichters: Beeckman Luna & Quiddoes Shaïna

  1. Bestellingen

2.1 Overeenkomst Sluiting

Een overeenkomst wordt als geldig beschouwd wanneer een bestelling is geplaatst en de betaling is voltooid, of wanneer een bestelling is gecommuniceerd via e-mail.

  1. Aansprakelijkheid

3.1 Productgarantie

Wij garanderen dat de producten die wij leveren voldoen aan de normen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals redelijkerwijs bedoeld door beide partijen onder de koopovereenkomst. Deze garantie geldt ook voor de fabrieksgarantie voor het product.

3.2 Inspectie van Geleverde Goederen

De klant is verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebreken, afwijkingen of onvolledige leveringen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld aan contact@foliewholesale.com binnen 10 kalenderdagen na ontvangst. Het niet melden binnen deze termijn zal ons vrijwaren van aansprakelijkheid.

Houd er rekening mee dat het originele label intact moet blijven voor retouren; het verwijderen van het label maakt het artikel ongeschikt voor terugbetaling.

3.3 Beperkingen van Aansprakelijkheid

Onze aansprakelijkheid is niet van toepassing indien:

A) De klant de geleverde goederen zelf heeft gewijzigd, gerepareerd of verwerkt of door derden heeft laten verwerken.

B) De geleverde goederen zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden, verkeerd gebruik of gebruik in strijd met onze verstrekte instructies en/of de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

  1. Herroepingsrecht

4.1 Retour- en Terugbetalingsbeleid

Klanten die een retour willen initiëren of een terugbetaling willen aanvragen, moeten zich houden aan ons retour- en omruilbeleid.

Om een retour te initiëren, moet de klant ons binnen 10 kalenderdagen na ontvangst op de hoogte stellen via e-mail (contact@foliewholesale.com). De maximale retourperiode is 14 kalenderdagen. Het niet retourneren van het artikel binnen 14 kalenderdagen na ontvangst zal resulteren in de kosten van het verzendlabel, die worden afgetrokken van het terug te betalen bedrag.

Houd er rekening mee dat producten die zijn gekocht als B2B-partners doorgaans niet in aanmerking komen voor retouren.

  1. Betaling

5.1 Veilige Betaling

Alle betalingen worden veilig verwerkt via elektronische platforms. Betalingsmogelijkheden omvatten Visa, BanContact/MisterCash, Mollie of bankoverschrijving. Bestellingen worden pas verwerkt nadat de betaling succesvol is voltooid.

  1. Uitvoering / Verzending

6.1 Orderverwerking

We verwerken normaal gesproken bestellingen onmiddellijk na bevestiging van de betaling. Voor pre-orders kan de uitvoeringstermijn variëren. Verzendingen worden binnen 1-2 werkdagen verzonden via bpost. Vertragingen in de uitvoering geven de klant geen recht op compensatie.

6.2 Adresverificatie

Klanten zijn verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en volledigheid van hun verzendadres. Onjuiste of onvolledige adressen die resulteren in retourzendingen van de bestelling zullen leiden tot een compensatievergoeding van € 4,95 (BE), die in rekening wordt gebracht voor het nieuwe verzendlabel voor nationale bestellingen. Dit geldt zowel voor terugbetalingen als voor opnieuw verzenden in dergelijke gevallen. Bovendien is er geen compensatie beschikbaar als een pakket niet wordt opgehaald bij het postkantoor en naar ons wordt teruggestuurd.

6.3 Annulering van Bestellingen

Wij bieden geen compensatie voor geannuleerde items, en wij zijn niet verantwoordelijk voor producten die al aan uw klanten zijn verkocht, aangezien wij niet opereren als een dropshippingbedrijf.

  1. Beperking op Doorverkoop

7.1 Verbod op Doorverkoop op Marktplaatsen

De klant erkent en stemt ermee in dat onze producten bedoeld zijn voor doorverkoop via geautoriseerde eigen kanalen en niet zijn toegestaan voor doorverkoop op online marktplaatsen zoals Amazon, Bol.com of enige andere vergelijkbare platforms, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Folie à Trois.

7.2 Ongeautoriseerde Doorverkoop

Elke ongeautoriseerde doorverkoop van onze producten op verboden marktplaatsen vormt een schending van deze overeenkomst en kan resulteren in de beëindiging van het account van de klant en juridische stappen, inclusief maar niet beperkt tot vorderingen tot schadevergoeding en voorlopige voorzieningen.

7.3 Goedkeuring voor Doorverkoop op Marktplaatsen

Klanten die toestemming willen krijgen voor doorverkoop op beperkte marktplaatsen moeten een schriftelijk verzoek bij ons indienen voor goedkeuring. Goedkeuring, indien verleend, zal onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden zoals uiteengezet in een afzonderlijke overeenkomst tussen de klant en Folie à Trois.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, bevestigt de klant zijn begrip van en naleving van deze beperking op de doorverkoop van onze producten op verboden online marktplaatsen.

  1. Gebruik van Afbeeldingen en Merkverpakkingen

8.1 Geautoriseerde Verkoop Onder Eigen Naam van de Koper

Kopers zijn gemachtigd om onze producten onder hun eigen bedrijfs- of merknaam te verkopen. Kopers die onder hun eigen merknaam verkopen, zijn echter strikt verboden om onze auteursrechtelijk beschermde afbeeldingen, logo's of merkverpakkingen te gebruiken voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot marketing, promotie of doorverkoop, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Folie à Trois.

8.2 Auteursrechtbescherming

Elke schending van ons auteursrecht, inclusief het ongeoorloofde gebruik van onze afbeeldingen, logo's of merkverpakkingen, wordt serieus genomen. We behouden ons het recht voor om juridische stappen te ondernemen, schadevergoeding te eisen en onze intellectuele eigendomsrechten volledig te handhaven zoals toegestaan door de wet in reactie op dergelijke schendingen.

8.3 Verzoek om Autorisatie voor Gebruik van Afbeeldingen

Kopers die onze afbeeldingen, logo's of merkverpakkingen willen gebruiken voor promotionele of doorverkoopdoeleinden terwijl ze niet onder onze merknaam verkopen, moeten een schriftelijk verzoek bij ons indienen voor autorisatie. Autorisatie, indien verleend, zal onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden zoals uiteengezet in een afzonderlijke overeenkomst tussen de koper en Folie à Trois.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, bevestigen kopers hun begrip van en naleving van deze beperkingen met betrekking tot het gebruik van ons auteursrechtelijk beschermd materiaal en merkmateriaal.

  1. Geschillen

Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgische recht.

  1. Bindende Overeenkomst

Door een elektronische bestelling voor producten te plaatsen, verklaart de klant zijn akkoord met deze algemene voorwaarden, die in alle omstandigheden bindend zijn.