Consignatie

Consignatiecontract: Als bijlage bij deze pagina vindt u een voorbeeld van ons consignatiecontract waarin alle relevante details en voorwaarden zijn opgenomen.

Voorbeeldcontract

Displaymateriaal: We bieden de mogelijkheid om displaymateriaal te lenen om de presentatie van uw producten in onze winkel te verbeteren, waardoor de zichtbaarheid en aantrekkingskracht worden vergroot.

Prijzen: De verkoopprijzen voor geconserveerde items zijn vooraf bepaald en kunnen worden bekeken op onze website voor particuliere klanten. Na selectie zullen we u een gedetailleerde prijslijst verstrekken voor uw specifieke producten.

Consignatiepercentage: Onze consignatiestructuur werkt met oplopende percentages:

  • Indien de consignataris (jullie) minder dan 15 items verkoopt zal 75% van de verkoopprijs voor de verlener (wij) zijn en de overige 25% voor de consignataris.
  • Indien de consignataris meer dan 15 items maar minder dan 25 items verkoopt bedraagt het consignatiepercentage 70% voor de verlener en 30% voor de consignataris.
  • Indien de consignataris meer als 25 items verkoopt bedraagt het consignatiepercentage maar 65% voor de verlener en 35% voor de consignataris.

Waarborg: Er geldt een waarborg van €250 die bij ophaling of verzending moet worden betaald. Deze waarborg wordt terugbetaald bij het beëindigen van de overeenkomst, mits aan alle voorwaarden is voldaan.