BELEID VOOR WEDERVERKOPERS - GEBRUIK VAN HET MERK FOLIE À TROIS

Bijgewerkt op 25 oktober 2023

1. Inleiding

Folie à Trois (hierna te noemen "Folie à Trois" of het "Bedrijf") zet zich in om de kwaliteit, integriteit en reputatie van haar merk te behouden. Als onderdeel van deze verbintenis is dit beleid voor wederverkopers opgesteld om het gebruik van de naam, het merk en de prijzen van Folie à Trois door erkende wederverkopers (hierna te noemen "wederverkopers") te reguleren.


2. Reseller komt in aanmerking voor opname op de Folie à Trois website

2.1 Gebruik van de naam Folie à Trois: Wederverkopers die op de Folie à Trois website willen staan als verkooppunt moeten producten verkopen onder de naam "Folie à Trois" in overeenstemming met dit beleid.

2.2 Prijs Richtlijnen: Wederverkopers moeten Folie à Trois producten verkopen binnen het prijsbereik zoals gedefinieerd door het Bedrijf, dat meestal een winstmarge omvat variërend van 2,5 tot 3,5 keer de kostprijs van het Bedrijf. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om specifieke prijsrichtlijnen te geven.

2.3 Branding vereisten: Resellers moeten de officiële Folie à Trois branding gebruiken, met inbegrip van logo's, handelsmerken en andere visuele activa, zoals verstrekt door het bedrijf. Elk gebruik van de merknaam van het Bedrijf moet in overeenstemming zijn met de merknaamrichtlijnen van het bedrijf.


3. Niet-naleving en verwijdering


3.1 Niet-naleving: Als een Reseller niet voldoet aan de prijsstelling, branding, of andere eisen die in dit beleid, komen ze niet in aanmerking om te worden opgenomen als een verkooppunt op de Folie à Trois website.

3.2 Verwijdering: Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om een Reseller te verwijderen uit de lijst van gekenmerkte verkooppunten op de Folie à Trois website als ze niet voldoen aan de eisen die in dit beleid staan.


4. Inspectierechten

4.1 Inspectie: Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om de winkels, websites of verkoopkanalen van Resellers naar eigen goeddunken te inspecteren om naleving van dit beleid te waarborgen.

4.2 Kennisgeving van inspectie: Het Bedrijf zal zich redelijkerwijs inspannen om wederverkopers van tevoren op de hoogte te stellen van inspecties, maar behoudt zich het recht voor om onaangekondigde inspecties uit te voeren als de omstandigheden dit rechtvaardigen.


5. Wijzigingen

Dit beleid kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving door het Bedrijf worden gewijzigd of bijgewerkt. De meest recente versie van het beleid zal beschikbaar worden gesteld aan alle wederverkopers.


6. Contact Informatie

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit beleid, kun je contact opnemen met Folie à Trois via:

Contact@foliewholesale.com

Door akkoord te gaan met dit beleid en Folie à Trois producten te verkopen, erkennen wederverkopers dat zij zich zullen houden aan de voorwaarden die hierin worden beschreven. Het niet naleven hiervan kan resulteren in het verwijderen van de Reseller status en de bijbehorende privileges.